Deltagaravgifter uppdaterade

Nu är sidan med avgifterna för 2024  uppdaterade!