BETALNINGSINFORMATION

BETALNINGAR INOM SVERIGE

LUGI Handboll
Bankgiro: 895 – 2384
OBS! Ange anmälnings-id vid betalning!

 

BETALNINGAR FRÅN UTLANDET

Betalningsmottagare:
LUGI Handboll
Sparbanken Skåne Arena
Arenatorget 2–6
222 28 LUND

IBAN: SE87 8000 0831 3952 4209 0396
Bank Name: Sparbanken Skåne, Box 530, 291 25 Kristianstad
BIC /swiftaddress: SWEDSESS

Vi ber er uppmärksamma att:
– ev boende och deltagaravgifter ska vara betalda senast 1:e november.
– startavgifter ska betalas inom 10 dagar från anmälan
– betald startavgift återbetalas ej förutsatt turneringen genomförs
– ange alltid ert anmälnings-id vid betalning
– ev. återbetalning av boende och deltagaravgifter sker endast om ni avbeställer före 1 december
– efter 1 december sker en viss återbetalning och endast mot uppvisande av läkarintyg.

Arrangören har rätt att stryka anmälningar som inte är fullt betalda inom utsatt tid.