BETALNINGSINFORMATION

För information om boendekostnader se Boende.
För information om startavgifter se Tuneringen->Avgifter.

 

BETALNINGAR INOM SVERIGE

LUGI Handboll
Bankgiro: 895 – 2384
OBS! Ange anmälnings-id vid betalning!

 

BETALNINGAR FRÅN UTLANDET

Betalningsmottagare:
LUGI Handboll
Klostergårdens Idrottsområde
Stattenavägen
222 28 Lund

IBAN: SE87 8000 0831 3952 4209 0396 (OBS! Nytt konto)
Bank Name: Sparbanken Skåne, Box 530, 291 25 Kristianstad
BIC /swiftaddress: SWEDSESS

OBSERVERA!
Internationella betalningar tar lång tid att bearbeta och en fördröjning på upp till 10-14 dagar från betalningsdatumet tills betalningen är registrerad är inte ovanlig.

Vi ber er uppmärksamma att:
– startavgifter och deltagaravgifter ska vara arrangören tillhanda senast 30:e september.
– betald startavgift återbetalas ej förutsatt turneringen arrangeras som planerat.
– ange alltid ert anmälnings-id vid betalning
– ev. återbetalning av deltagarkostnad för enskilda spelare sker endast om ni avbeställer före 1 december
– efter 1 december sker en viss återbetalning och endast mot uppvisande av läkarintyg.
– vid inställd turnering återbetalas samtliga avgifter

Arrangören har rätt att stryka anmälningar som inte är fullt betalda inom utsatt tid.