BETALNINGSINFORMATION

För information om boendekostnader se Boende.
För information om startavgifter se Tuneringen->Avgifter.

 

BETALNINGAR INOM SVERIGE

LUGI Handboll
Bankgiro: 895 – 2384
OBS! Ange anmälnings-id vid betalning!

 

BETALNINGAR FRÅN UTLANDET

Betalningsmottagare:
LUGI Handboll
Klostergårdens Idrottsområde
Stattenavägen
222 28 Lund

IBAN: SE87 8000 0831 3952 4209 0396 (OBS! Nytt konto)
Bank Name: Sparbanken Skåne, Box 530, 291 25 Kristianstad
BIC /swiftaddress: SWEDSESS

OBSERVERA!
Internationella betalningar tar lång tid att bearbeta och en fördröjning på upp till 10-14 dagar från betalningsdatumet tills betalningen är registrerad är inte ovanlig.

Vi ber er uppmärksamma att:
– startavgifter och deltagaravgifter ska vara arrangören tillhanda senast 1:e november.
– betald startavgift återbetalas ej.
– ange alltid ert anmälnings-id vid betalning
– ev. återbetalning av deltagarkostnad för enskilda spelare sker endast om ni avbeställer före 1 december
– efter 1 december sker en viss återbetalning och endast mot uppvisande av läkarintyg.

Arrangören har rätt att stryka anmälningar som inte är fullt betalda inom utsatt tid. Anmälan är inte giltig förrän startavgiften är betald.