KLISTERPOLICY

Det har varit en del problem med klisteranvändning i hallarna de senaste åren. Städarna har framfört klagomål att det finns klister på väggar, i omklädningsrum mm. Därför ber vi alla lag att visa största försiktighet vid användning av klister. Om lag slarvar med klisteranvändning kan en städavgift tas ut av hallvärden. Vi får hjälpas åt att hålla hallarna fräscha!

Klister får endast användas i B/G15-, B/G16- och B/G19-årsklasserna.. Endast vattenbaserat klister får användas.