Speldagar

Speldagar
B/G 9-19 spelar gruppspel 27-28/12, slutspel 29/12 och final 30/12

Mini B/G8 speldatum G8 den 27/12 och B8 den 28/12.