Speldagar

Speldagar
B/G 9-19 spelar gruppspel 27-28/12, slutspel 29/12 och final 30/12

Mini B/G8 speldatum G8 den 27/12 och B8 den 28/12.

Slutspelsschema 30/12

A-finaler B-finaler C-finaler
B/G 19 Arenan A 30/12 14.50 o 15.40 Victoria 30/12 12.40 o 13.30 Resp hall den 29/12 på kvällen
B/G 16 Arenan A 30/12 12.20 o 13.10 Victoria 30/12 11.00 o 11.50 Resp hall den 29/12 på kvällen
B/G 15 Arenan A 30/12 10.40 o 11.30 Victoria 30/12 09.20 o 10.10 Resp hall den 29/12 på kvällen
B/G 14 Arenan A 30/12 09.00 o 09.50 Lerbäck 30/12 13.30 o 14.20 Resp hall den 29/12 på kvällen
B/G 13 Idrottshallen 30/12 12.50 o 13.40 Lerbäck 30/12 11.50 o 12.40 Resp hall den 29/12 på kvällen
B/G 12 Idrottshallen 30/12 11.10 o 12.00 Lerbäck 30/12 10.10 o 11.00 Resp hall den 29/12 på kvällen
B/G 11 Idrottshallen 30/12 09.30 o 10.20 Lerbäck 30/12 08.30 o 09.20 Resp hall den 29/12 på kvällen
B/G 10 Idrottshallen 29/12 kl. 16-20 Idrottshallen 29/12 kl. 16-20 Resp hall den 29/12 på kvällen
B/G 9 Idrottshallen 29/12 kl. 16-20 Idrottshallen 29/12 kl. 16-20 Resp hall den 29/12 på kvällen
Specialclass Arenan A 30/12 14.00 —— Resp hall den 29/12 på kvällen