Kontaktlista

Kontaktlista Lundaspelen 2018
Ansvarsommråde Övrigt Mobil nr OBServera!
Kiosk 0727-446870
Hämtmats-telefonen 0705-81 52 10 26/12 kl. 20-20.30+
27-29/12 kl. 8-11.30 + 13.30-16
Transport 0723-618225
Domare 0727-386994
Förläggning 0730-322467
Informationscenter 0730-340329
Resultatmottagning 0723-671276
112 112 SOS Alarm
Sjukvårdsupplysningen 1177
Lundafastigheter Jour Vaktbolag 046-3594040