Kontaktlista

Informations center
073-1511087
(Allmänna frågor)

Turneringsledare
073-1508458
(Tävlingsfrågor)

Shop/Upphittat
073-1591412
(Upphittat)

Kiosker
073-1529440

Hämtmats-telefon
073-1528329
Öppet: 26/12 kl. 20– 21
27-28/12 kl. 8-11.30
och 13.30-16 29/12 kl 8 – 11.30

Transport
073-1528626

Domare
073-1592775

Resultat
073-1571288
Felaktigt registrerade resultat

Akutsjukvård
112
(vid livshotande tillstånd)

Sjukvårdsupplysningen
1177