TÄVLINGSREGLER

SAMMANFATTNING

Lundaspelen spelas efter IHF’s regler i tillämpliga delar och SHF’s tävlingsbestämmelser. Vid tolkningsfrågor rörande IHF’s regler gäller den engelska texten.

Vi ber deltagarna observera följande undantag:

1) Klister är enbart tillåtet i B/G19, -16, -15-årsklasserna
2) Flickor får deltaga i pojkklasserna till och med B14
3) Punktmarkering är endast tillåtet i B/G 19, -16 och -15-årsklasserna
4) Lagtimeout gäller inte
5) Sänkt ribba i B/G9- & 10-års klasserna
6) Svenska handbollsförbundets bollstorlekar används

 

TÄVLINGSFORM

– Lagen (B/G 12-19) indelas i grupper med 5-6 lag där alla möter alla. De två bäst placerade lagen i varje grupp går vidare till A-slutspel (undantag elitturneringen). Övriga lag spelar B-slutspel. Undantag kan förekomma.

– Lag i B/G 9-11 delas in i 6-lags grupper där alla möter alla. De två bäst placerade lagen i varje grupp går vidare till A-slutspel. 3:an och 4:an går till B-slutspel och 5:an och 6:an till C-slutspel.

– Slutspelen avgörs som cup (utslagsprincip).

– Alla deltagande lag är garanterade minst 5 schemalagda matcher.

– Klubb äger rätt att anmäla flera lag i samma klass. En spelare får bara spela i ett lag per åldersklass.

– Alla deltagare skall kunna visa upp fotolegitimation för att styrka sin ålder.

 

VILKA LAG FÅR DELTA?

– Klubblag.

– Skollag och distriktslag utanför Sverige.

– Svenska distriktslag efter tävlingsledningens bedömning.

– Landslag efter tävlingsledningens bedömning.

 

HÄR FÖLJER FULLSTÄNDIGA TÄVLINGSREGLER

1. Arrangör
Lundaspelen arrangeras av LUGI HF.

2. Spelregler
Lundaspelen spelas efter IHF’s regler i tillämpliga delar och SHF’s tävlingsbestämmelser. Vid tolkningsfrågor rörande IHF’s regler gäller den engelska texten.

3. Tävlingsform
Lagen indelas i grupper om 5-6 lag. Alla möter alla i en enkelserie. De två bästa lagen från varje grupp avancerar till A-slutspel. Övriga lag spelar B-slutspel. Undantag kan förekomma.

Klasser med endast en grupp spelar enkel- eller dubbelserier i stället för gruppspel och slutspel.

Ordningsföljden mellan lagen i gruppspel, enkel- och dubbelserie avgörs med ett vanligt poängsystem.

Om två eller flera lag har samma antal poäng, och om placeringen är avgörande för avancemang avgörs ordningen enligt följande:

1) målskillnad
2) flest gjorda mål
3) inbördes möte
4) lottning

Oavgjorda matcher i slutspelet för B14/G14 och högre åldersklasser avgörs genom ”shoot out”.

Oavgjorda matcher i slutspelet för B13/G13 och lägre åldersklasser avgörs genom straffkast.

 

Oavgjorda slutspelsmatcher

Straffkast upp till och med G13/B13 i slutspelsmatcher

– Lagen utser fem (5) straffskyttar. Samtliga ska vara spelberättigade och noteras på en lista.

– Domarna lottar med slantsingling. Det lag som vinner avgör om de vill börja skjuta eller om det andra laget ska börja.

– Om det inte är avgjort efter de fem (5) första kasten så skall en (1) ny spelare nomineras på listan. Det får lov att vara spelare från den första omgången om så önskas

 

Shoot Out från och med G14/B14 i slutspelsmatcher

– Fem (5) spelare/lag utses att vara med i Shoot Out. Dessa antecknas och utför sitt kast i den turordning som noterats. Samtliga skall vara spelberättigade.

– Domaren lottar med slantsingling vem som börjar. Det lag som vinner avgör om de vill börja skjuta eller om det andra laget skall starta. Det förlorande laget väljer sida.

– Målvakterna placerar sig i mål.

– Utespelaren ska stå med en fot på frikastlinjen med bollen i handen.

– Målvakten ska ha minst en fot på mållinjen inne i målet och får röra sig så fort bollen har lämnat utespelarens hand.

– Vid signal från domaren kastar utespelaren bollen till målvakten och startar kontringen. Nu har målvakten tre (3) sekunder på sig att kasta bollen till den kontrande medspelaren. Utespelaren fångar bollen, får ta max tre (3) steg och därefter skjuta. Målvakten får inte överskrida målgårdslinjen. Bollen får inte vidröra golvet vid något tillfälle, förutom vid det avslutande skottet, då det är tillåtet att skjuta ett ”studsskott”.

Om försvarande målvakt begår ett regelfel genom att lämna målgården ska följande progressiv bestraffning utgå.

 

Om försvarande målvakt inte rör anfallaren:

– Vid korrekt mål godkänns målet och målvakten får en varning (gult kort).

– Inget mål – straffkast (sjumeterskast) för anfallande lag och försvarande målvakt får en varning.

 

Om försvarande målvakt rör anfallaren:

– Vid korrekt mål godkänns målet och målvakten diskvalificeras (rött kort). Samtliga deltagandeberättigade spelare får ersätta målvakten.

– Inget mål – straffkast (sjumeterskast) och målvakten diskvalificeras (rött kort). Samtliga deltagandeberättigade spelare får ersätta målvakten.

– Samtliga ytterligare tillfällen då försvarande målvakt lämnar målgården ska bestraffas med en diskvalifikation (rött kort) av målvakten. Samtliga deltagandeberättigade spelare får ersätta målvakten.

– Lagen får byta målvakt som de själva vill, exempelvis en målvakt för utkast och en annan målvakt då andra laget kontrar. Även utespelare får agera målvakt men ska då vara iklädd en väst i samma färg som målvaktens tröja.

– Vid första delen av Shoot Outen ska båda lagen utföra alla sina fem (5) kontringar.

Om det inte är avgjort efter de fem (5) första kasten skall en (1) ny spelare nomineras på listan. Det får lov att vara spelare från den första omgången om så önskas.

Lagen utför nu en kontring var till dess att ett av lagen gjort fler mål än motståndarna, förutsatt att båda lagen haft samma antal kontringar.

 

4. Klassindelning

B/G19 pojkar/flickor födda 1999 eller senare
B/G16 pojkar/flickor födda 2002 eller senare
B/G15 pojkar/flickor födda 2003 eller senare
B/G14 pojkar/flickor födda 2004 eller senare
B/G13 pojkar/flickor födda 2005 eller senare
B/G12 pojkar/flickor födda 2006 eller senare
B/G11 pojkar/flickor födda 2007 eller senare
B/G10 pojkar/flickor födda 2008 eller senare
B9/G9 pojkar/flickor födda 2009 eller senare
B8/G8 pojkar/flickor födda 2010 eller senare

INGA överåriga spelare är tillåtna.

Handikappklass – 15 år och uppåt (blandad klass tjejer och killar, ej rullstol).

 

5. Antal Spelare

Ett lag kan maximalt använda 17 spelare och fyra ledare under en match. Det är tillåtet att använda en spelare i flera av klubbens lag under turneringen, dock INTE i samma års-/åldersklass.

 

6. Matchtid

Samtliga matcher spelas 2×15 minuter. Inget sidbyte sker – 1 minuts halvtidspaus.

 

7. Inför Match

Laguppställning

Laguppställningen skall registreras i anmälningssystemet senast 1 timme innan lagets första match.

De lag som checkar in får en lista i samband med incheckningen.

Lag som inte checkar in skall fylla i blankett innan första match och lämna till hallvärden. Listan gäller under hela turneringen, men kan kompletteras. Lag som inte har lämnat in laguppställning innan matchstarten för sin andra match, utesluts ur turneringen. Alla deltagare på laguppställningen betraktas som att de har spelat med laget. Stickprovskontroll av laguppställning sker vid utvalda matcher. På laguppställningen måste lagansvarig lämna ett mobiltelefonnummer där laget kan nås under turneringen.

Spelardräkter
Vid lika tröjfärg byter bortalaget tröjor.

 

8. Vid Match

Alla lag ska vara omklädda och färdiga vid spelplanen senast 15 minuter före matchens början (om ett lag är försenat skall tävlingsledningen kontaktas innan beslut tas

– Lag som står först i spelprogrammet har avkast när matchen börjar.

– Lagen äger ej rätt att begära lag-time-out. Ingen time-out vid straffkast eller utvisning.

– Lag som lämnar spelplanen under pågående match utesluts ur turneringen.

– Efter match ska respektive lagansvarig signera domarkortet.

– Varje lag ansvarar för sina egna supportrars uppträdande.

 

Bollar

Lag som står först i spelprogrammet ska erhålla spelduglig och godkänd boll. Matchbollen ska godkännas av domaren.

Gällande bollstorlekar:

Kategori/ Storlek/ Mått/ Vikt
G19 2 54-56 cm 325-375 gram
G16 1 50-52 cm 290-330 gram
G15 1 50-52 cm 290-330 gram
G14 0 46-50 cm 250-300 gram
G13 0 46-50 cm 250-300 gram
G12 0 46-50 cm 250-300 gram
G11 0 46-50 cm 250-300 gram
G10 0 46-50 cm 250-300 gram
G9 0 46-50 cm 250-300 gram
G8 Gummi 42-45 cm 150-200 gram

Kategori/Storlek/ Mått /Vikt
B19 3 58-60 cm 425-475 gram
B16 2 54-56 cm 325-375 gram
B15 2 54-56 cm 325-375 gram
B14 1 50-52 cm 290-330 gram
B13 1 50-52 cm 290-330 gram
B12 0 46-50 cm 250-300 gram
B11 0 46-50 cm 250-300 gram
B10 0 46-50 cm 250-300 gram
B9 0 46-50 cm 250-300 gram
B8 Gummi 42-45 cm 150-200 gram

Match genomförd med annan bollstorlek än angiven räknas som godkänd matchboll och är ej anledning till protest.

 

9. Särskilda Regler

Punktmarkering är tillåtet endast i B/G -15, -16 och -19 -årsklasserna.

De nya reglerna som IHF tog fram 1 juli 2016 kring sista 30 sekunderna, blått kort, passivt spel och målvakt som utespelare gäller i alla åldersklasser.

Regeln kring skadad spelare kommer inte användas under turneringen.

– Klister får endast användas i 15-, 16, -och 18-årsklasserna. Endast vattenbaserat klister får användas.

– 9 och 10-årsklasserna spelar med sänkt ribba.

– Domarens resultat gäller som officiellt matchresultat. Domarens tid är den officiella matchtiden.

 

10. Ålderslegitimation

Samtliga spelare ska på begäran av tävlingsjuryn kunna styrka sin ålder. Detta gäller även svenska lag. Lag som använder okvalificerade spelare utesluts ur turneringen.

 

11. Dispenser

Lag med överåriga spelare medverkar utom tävlan och övriga lag i gruppen kommer att informeras om detta. Lagets resultat anges till 0-10 varje match. I B14-9, under förutsättning att det är anmält till tävlingsjuryn, är flickor tillåtna att medverka i pojkklasserna.

 

12. Domare & Funktionärer

Domaren har den officiella matchtiden och det officiella matchresultatet. Samtliga matcher under Lundaspelen har planvärdar som sköter resultattavlan (inofficiellt matchresultat). Samtliga A-finaler kommer att vara bemannade med en utbildad tidtagare och sekreterare.

 

13. Tävlingsjury

Protest- och bestraffningsärenden handläggs av tävlingsjuryn. Deras beslut kan inte överklagas eller ändras.

 

14. Protester

Vid ev. protest ska lagledaren ringa vår Tävlingsledare inom 15 min efter matchslut.

 

15. Diskvalifikation & Uteslutning

Spelare och ledare som diskvalificeras blir automatiskt avstängda en match (nästa påföljande match i turneringen) utan särskilt jurybeslut. Detta gäller vid direkt rött kort, det vill säga ett rött kort efter en enskild händelse. Det gäller inte efter tredje utvisning i samma match. Lagansvarig ansvarar för uppföljningen.

Spelare som utesluts är avstängda från vidare spel i turneringen fram till dess tävlingsjuryn fattat beslut om eventuella åtgärder.

 

16. Klisterförbud

I klasserna B14/G14 och yngre är det förbjudet att använda klister. Bryter någon mot detta förbud vidtas följande åtgärder:

Före match: Spelaren uppmanas att tvätta bort klistret.

Under match: Spelaren får muntlig tillsägelse och skall omgående tvätta bort klistret. Vid upprepning följer diskvalifikation, som dock ej medför automatisk avstängning.

 

17. Walkover

Lag som uteblir från match, utan giltig orsak, förlorar matchen med 10-0. Vid upprepade förseelser kan lag uteslutas ur turneringen. Tävlingsjuryn kan dock, om särskilda omständigheter föreligger, besluta att lag skall uteslutas redan vid den första förseelsen, exempelvis om avsiktlig WO (walk over) gynnar det egna laget eller missgynnar annat lag i gruppen.

 

18. Spelprogram

Lundaspelen förbehåller sig rätten att ändra i spelprogrammet både gällande gruppindelning, tider och spelplaner.

 

19. Resultatservice

Fortlöpande resultat finns på vår hemsida

 

20. Ordningsföreskrifter

Allmänt

– På laguppställningen angiven ledare är ansvarig för sina spelare vid eventuell skadegörelse.

–  Det är förbjudet att förtära alkoholhaltiga drycker samt att hantera narkotikaklassade substanser.

– Tystnad gäller på varje skola från kl 23.00 till kl 06.00.

– Det åligger varje lag att grovstäda sin sovsal före avfärd och få städningen godkänd av förläggningsvärd.

– Samtliga deltagare skall följa anvisningar från Lundaspelens funktionärer.

 

Brandsäkerhet

– Rökning är förbjuden i alla Lundaspelens lokaler och bussar.

– Det är absolut förbjudet att laga mat i förläggningssalar och korridorer.

– Det är förbjudet att lämna brännbart material i korridorer och salar, liksom att ställa ut bänkar, stolar etc i korridorer eller utomhus.

– Tänk på att dörrar mellan korridor och trapphus alltid skall vara stängda.

– Det är ej tillåtet att använda några pyrotekniska artiklar såsom smällare och fyrverkeripjäser.

Överträdelse av dessa regler behandlas av tävlingsjuryn och kan medföra uteslutning ur turneringen och avhysning från inkvarteringen!

 

21. Försäkringar & Ansvar

Varje lagledare måste tillse att samtliga deltagare är försäkrade både på och utanför planen. Lundaspelen har inga kollektiva försäkringar som täcker skador, sjukdomar, stölder eller skadegörelse. Lundaspelen är inte återbetalningsskyldig för ekonomiska förluster eller skadegörelse som kan uppstå av force majeure händelser såsom krig, krigsliknande händelse, inbördeskrig, revolution eller liknande händelse, strejk, lockout, blockad. Vi uppmanar alla deltagare och ledare att aldrig lämna värdefulla föremål eller pengar kvar på förläggningen!!

 

22. Underrättelse om förändringar

Varje lagledare måste tillse att samtliga deltagare är införstådda i dessa regler. Det åligger lagledaren att försäkra sig om att han/hon har den senaste versionen av detta dokument.

 

23. Force majeure

Lundaspelen är inte återbetalningsansvarig för ekonomisk förlust eller skador som kan uppstå på grund av krig, krigsliknande händelse, inbördeskrig, revolution, uppror, myndighets åtgärd, strejk, lockout, blockad eller andra force majeure – händelser. Under dessa förhållanden förbehåller sig turneringsledningen rätten att behålla lag- och boendeavgifter att använda för en kommande turnering eller återbetala till deltagare efter avdrag av kostnader som turneringsorganisationen ådragit sig genom tredje part.

 

Dispenser

Överåriga spelare

Lundaspelen är måna om att alla ska delta på samma villkor och bifaller aldrig dispenser för spel i annan kategori än spelaren är berättigad till enligt tävlingsreglerna. Om ni trotts detta önskar deltaga med överåriga spelare kan ni ansöka om att få spela utom tävlan. Då meddelas övriga lag att matcherna kommer spelas men att walk-over resultat (0-10) kommer anges som slutresultat i matchen. Lundaspelen kan i detta läge inte garantera att motståndarlaget väljer att spela matchen då de även om de uteblir kommer bli tilldömda segerns enligt ovan.

 

Flickor i pojkklasserna

Tävlingsreglerna tillåter att flickor deltager i pojkklasserna i åldrarna B14-9 men även detta måste anmälas till tävlingsjuryn.

 

Utdrag ur tävlingsreglerna:

10. Dispenser Lag med överåriga spelare medverkar utom tävlan och övriga lag i gruppen kommer att informeras om detta. Lagets resultat anges till 0-10 varje match. I B14-9, under förutsättning att det är anmält till tävlingsjuryn, är flickor tillåtna att medverka i pojkklasserna.

 

För frågor angående detta och att ansöka om spel utom tävlan, inkom med ansökan till tävlingsjuryn på info@lundaspelen.com i god tid innan spelen.