Matsalar och matsedel

Öppettider och matsedel publiceras runt den 10:e december.