UTCHECKNING OCH AVFÄRD

Utcheckning från hotell görs i samråd med hotellets bestämmelser.

Utcheckning från skollogi görs senast den 30/12 kl. 10.00 och ska godkännas av vår Logivärd innan avfärd.

Mer info kommer självfallet att erhållas av deltagande lagen vid utskick i december.