UTCHECKNING OCH AVFÄRD

Utcheckning från hotell sker enligt respektive hotels regler.

Utcheckningstiden från skolförläggning är 10.00. Du måste stämma av er städning av klassrummen med vår funktionär på skolan innan du lämnar.