AVGIFTER

KATEGORI A
Boende på skola i Lunds tätort
Boende på skola i Lund. Kan vara skolor såsom Fäladen, Gunnesbo, Flygelskolan.

Anmälningsavgift
Betalas senast 10 dagar efter anmälan

B/G 10-19 1700 SEK / lag
B/G9 1200 SEK / lag
Mini B/G 8 900 SEK / lag

Deltagaravgift 1450 SEK / person
Betalas senast 1:e november

Måltider 3 måltider om dagen, middag 26/12 tom frukost 30/12
Lundaspelskort Ingår
Storklubbsrabatt 150 SEK/deltagare

 

KATEGORI B
Boende på skola utanför Lunds tätort
OBS! Detta boendealternativ kräver egen transport (buss eller bil). Lundaspelens busslinjer täcker inte dessa skolor som ligger på 8-15minuters bilväg från Lund. Skolorna ligger i Staffanstorp, Hjärup, Dalby och Stångby.

Anmälningsavgift
Betalas senast 10 dagar efter anmälan

B/G 10-19 1700 SEK / lag
B/G9 1200 SEK / lag
Mini B/G 8 900 SEK / lag

Deltagaravgift 1250 SEK / person
Betalas senast 1:e november

Måltider 3 måltider om dagen, middag 26/12 tom frukost 30/12
Lundaspelskort Ingår
Storklubbsrabatt 150 SEK/deltagare

 

KATEGORI B
Hotellboende

Anmälningsavgift
Betalas senast 10 dagar efter anmälan

B/G 10-19 1700 SEK/lag
B/G9 1200 SEK / lag
Mini B/G 8 900 SEK / lag

Deltagaravgift Från 2500 SEK / person, se mer info under Hotell
Betalas senast 1:e november

Måltider 3 måltider om dagen, middag 26/12 tom frukost 30/12
Lundaspelskort Ingår

KATEGORI C
Lokala lag

Anmälningsavgift
Betalas senast 10 dagar efter anmälan

B/G 10-19 2400 SEK / lag
B/G9 1200 SEK / lag
Mini B/G 8 900 SEK / lag

 

KATEGORI D
Eget boende

Anmälningsavgift
Betalas senast 10 dagar efter anmälan

B/G 10-19 2400 SEK / lag
B/G9 1200 SEK / lag
Mini B/G 8 900 SEK / lag

Tillval
Lundaspelskort 1100 SEK / person

 

DELTAGARKORT
Mat och transport (Lundaspelskort)

Kortet ingår i samtliga boendealternativ för deltagarna och ger rätt till 3 måltider om dagen, middag 26/12 tom frukost 30/12 och fria transporter. Lämpligt för exempelvis lag som vill ordna eget boende eller medresande supportrar och föräldrar som bor på hotell.

1100 SEK / person