AVGIFTER

KATEGORI A
Boende på skola

Anmälningsavgift
Betalas snarast efter anmälan, senast 1:e november

B/G 10-19 2500 SEK/lag
B/G9 1100 SEK / lag
Mini B/G 8 800 SEK / lag

Deltagaravgift 2100 SEK / person

Måltider 3 måltider om dagen, middag 26/12 tom frukost 30/12
Klubbar som köper övernattning för fler än 100 deltagare erhåller rabatt på 150 SEK/person
 

KATEGORI B
Hotellboende

Anmälningsavgift
Betalas snarast efter anmälan, senast 1:e november

B/G 10-19 2500 SEK/lag
B/G9 1100 SEK / lag
Mini B/G 8 800 SEK / lag

Deltagaravgift Från 3000 SEK / person, se mer info under Hotell
eller klicka här

Måltider 3 måltider om dagen, middag 26/12 tom frukost 30/12

 
Håll koll på gällande regler
Nationella regler gäller för in-och utresa. Vänligen observera att läget kan komma att förändras. Ansvaret ligger på varje enskilt lag att hålla sig uppdaterade om vilka regler som gäller

KATEGORI C
Lokala lag

Anmälningsavgift
Betalas snarast efter anmälan, senast 1:e november

B/G 10-19 3200 SEK / lag
B/G9 1800 SEK / lag
Mini B/G 8 1500 SEK / lag

Tillval
Mat och transportkort (Lundaspelskortet) Måltider 3 måltider om dagen, middag 26/12 tom frukost 30/12. Transporter med Lundaspelens busslinjer.

KATEGORI D
Eget boende

Anmälningsavgift
Betalas snarast efter anmälan, senast 1:e november
B/G 10-19 3200 SEK / lag
B/G9 1800 SEK / lag
Mini B/G 8 1500 SEK / lag

Tillval
Mat och transportkort (Lundaspelskortet) Måltider 3 måltider om dagen, middag 26/12 tom frukost 30/12. Transporter med Lundaspelens busslinjer.
1400 SEK / person

 
Mat och transportkort (Lundaspelskortet)
Måltider 3 måltider om dagen, middag 26/12 tom frukost 30/12. Transporter med Lundaspelens busslinjer.Passar lag som vill ordna eget boende eller för föräldrar och supportrar som reser med laget.

1400 SEK / person