PARAHANDBOLL (SPECIAL CLASS)

Alla människor har samma rätt till hälsa och välbefinnande. I Lundaspelen strävar vi efter att göra handbollen tillgänglig för alla, oavsett bakgrund och förutsättningar. Alla ska erbjudas en möjlighet att spela handboll utifrån sina förutsättningar.
Vi erbjuder olika klasser;
• Rullstolshandboll
• Gåendehandboll- blå och gul

Rullstolshandboll
Spelas den 27-28/12 och riktar sig till den som är beroende av sin rullstol i vardagen, eller som pga. förvärvad skada eller diagnos inte kan delta i gåendeklass på lika villkor.

Gåendehandboll
Spelas den 29-30/12 och riktar sig till den som har intellektuell funktionsnedsättning och/med tillägg av en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Gåendehandbollen delas upp i gul och blå klass för att möjliggöra nivåanpassat spel.

Blå klass: Spelformen är på hög nivå och handbollsregler kan respekteras fullt ut.

Gul klass: Spelarna kan behöva extra stöd i samband med att de finns på planen och kan även omfattas av en fysisk lägre förmåga.

Lundaspelens vision är att kunna erbjuda både gul och blå klass inom gåendehandbollen för att möjliggöra nivåanpassning och låta spelarna utvecklas och utmanas utifrån sin individuella fysiska och intellektuella nivå.

Vid intresse/frågor/anmälan maila till info@lundaspelen.com.