LUNDASPELENS BUSSLINJER

Lundaspelens busslinjer utgår från Arena park och kör sedan en slinga till olika destinationer för att sedan återvända tillbaka till Arena Park. Det går bra att stiga på bussen på de olika destinationerna om man vill åka tillbaka till Arena park. Om bussen är full får man vänta på nästa buss. Planera att åka i god tid!

(OBS! 2023 års version)