ANDT-POLICY

Lundaspelen handbolls policy för alkohol, narkotika, doping och tobak (ANDT). Policyn utgör en avsiktsförklaring samt ett övergripande ställningstagande för Lundaspelen handboll som arrangör. Policyns syfte är att tydliggöra arrangörens grundsyn i ANDT- frågor samt att öka trivseln för deltagarna enligt turneringens kärnvärden; Minnen för livet, handbollsfest för hela världen, en öppen och hjärtlig turnering.

• Alkoholdrycker ska inte förekomma bland vare sig spelare, tränare eller ledare i samband med Lundaspelen.

• Narkotika och dopning ska inte förekomma bland vare sig spelare, tränare eller ledare i samband med Lundaspelen

• Lundspelen handboll bedrivas i rökfria lokaler, med helt rökfria miljöer såväl inomhus som utomhus.

Alkohol

I Sverige är det olagligt att bjuda eller köpa alkohol till minderåriga, det vill säga ungdomar under 20 år.

Ingen alkohol i Lundaspelens lokaler, varken skolförläggning eller hall.

Ledare och tränare ska inte dricka alkohol i samband med LSP då man ansvarar för barn och ungdomar.

Om någon av våra gäster använder alkohol i Lundaspelens lokaler så kontakter vi polisen.

Om någon av våra minderåriga gäster använder alkohol även utanför Lundaspelens lokaler kontaktar vi polisen.

Narkotika och doping

Narkotika- och dopingklassade substanser får aldrig förekomma på något sätt i Lundaspelen utan läkarintyg.

Om man har fått preparat utskrivna av läkare som innehåller narkotika- eller dopingklassade substanser ska skriftlig dispens sökas av Lundaspelens tävlingsledning.

Spelare, ledare och tränare uppmanas följa Riksidrottsförbundets avrådan från bruk av kosttillskott, annat än på rent medicinska grunder. Glöm inte att kosttillskott kan innehålla dopingklassade preparat.

Om någon av våra gäster använder narkotika eller doping kontakter vi polisen.

Tobak

Ingen rökning i Lundaspelens lokaler, varken skolförläggning, skolgård eller hall. Detta gäller också e-cigaretter med eller utan tobak.