FUNKTIONÄRER

Alla stora evenemang är i stort behov av funktionärer! 

Lundaspelen har genomförts sedan 1978! Vi har årligen engagerat och aktiverat barn och ungdomar i
något som har kommit att växa till att bli världens största handbollsturnering inomhus. Vi har
skapat ”Memories for life” för flera generationer. Lundaspelen är en stolthet och angelägenhet, inte
bara för oss i LUGI, utan även för närliggande handbollsföreningar, Lundabor och kranskommuner.

Planeringen för Lundaspelen 2023 är i full gång. Många av våra volontärer planerar och
förbereder sig för nästa spel. Men vi behöver bli fler…

Vad krävs och vad innebär det att bli en del av vårt team!

Glädje   – att möta nya handbollsentustiaster utan att nödvändigtvis kunna så mycket om handboll
– att vilja arbeta i ett lag för att hjälpas åt att genomföra nödvändiga aktiviteter för LSP
Vilja       – en positiv grundinställning och kanske har du en strategisk förmåga
– att planera, tänka praktiskt och vara en genomförare som får saker att hända?
Lärande – du kommer att bidra med kunnande och samtidigt få lära dig nya saker

Känns det intressant?
Lyssna på några röster som sedan flera år har varit verksamma i Lundaspelskommittén, så här säger de – tryck på namnen:

Anette Green – Ordförande Lundaspelskommittén
Christinas Enocson – Shopkommittén
Gabriella Fredriksson – Hållbarhetskommittén
Kay Nilsson – Back office ansvarig
Lisa Josefsson – Matsalskommittén

Vi söker dig som kan stärka upp i någon av våra kommittéer:
● Tävlings- och domarkommittén
● Skolförläggningskommittén
● Hotellkommittén
● Hallkommittén
● Matsalskommittén
● Shopkommittén
● Kioskkommittén
● Transport & Logistikkommittén
● Hållbarhetskommittén
● Invigning, information, projekt

Fanns det ingen kommitté som lockade så behöver vi alltid volontärer som vill syssla med lite av varje och kan dela med sig av sina kompetenser!

Skicka ett mail eller ring till:

Lundaspelen – info@lundaspelen.com

Stefan Tuvbjer
stefan@lugihandboll.se

Tillsammans skapar vi ”Memories for life”