STRAFFKAST & SHOOT-OUT

Straffkast upp till och med G14/B14 i slutspelsmatcher
• Lagen utser fem (5) straffskyttar. Samtliga ska vara spelberättigade och noteras på en lista.
• Domarna lottar med slantsingling. Det lag som vinner avgör om de vill börja skjuta eller om det andra laget ska börja.
• Om det inte är avgjort efter de fem (5) första kasten så skall en (1) ny spelare nomineras på listan. Det får lov att vara spelare från den första omgången om så önskas. Detta upprepas sedan tills matchen är avgjorda, förutsatt att båda lagen haft samma antal straffar.

Shoot Out från och med G15/B15 i slutspelsmatcher
• Fem (5) spelare/lag utses att vara med i Shoot Out. Dessa antecknas och utför sitt kast i den turordning som noterats. Samtliga skall vara spelberättigade.
• Domaren lottar med slantsingling vem som börjar. Det lag som vinner avgör om de vill börja skjuta eller om det andra laget skall starta. Det förlorande laget väljer sida.
• Målvakterna placerar sig i mål.
• Utespelaren ska stå med en fot på frikastlinjen med bollen i handen.
• Målvakten ska ha minst en fot på mållinjen inne i målet och får röra sig så fort bollen har lämnat utespelarens hand.
• Vid signal från domaren kastar utespelaren bollen till målvakten och startar kontringen. Nu har målvakten tre (3) sekunder på sig att kasta bollen till den kontrande medspelaren. Utespelaren fångar bollen, får ta max tre (3) steg och därefter skjuta. Målvakten får inte överskrida målgårdslinjen. Bollen får inte vidröra golvet vid något tillfälle, förutom vid det avslutande skottet, då det är tillåtet att skjuta ett ”studsskott”.
• Om försvarande målvakt begår ett regelfel genom att lämna målgården ska följande progressiv bestraffning utgå.
• Om försvarande målvakt inte rör anfallaren:
• Vid korrekt mål godkänns målet och målvakten får en varning (gult kort).
• Inget mål – straffkast (sjumeterskast) för anfallande lag och försvarande målvakt får en varning.
• Om försvarande målvakt rör anfallaren:
• Vid korrekt mål godkänns målet och målvakten diskvalificieras (rött kort). Samtliga deltagandeberättigade spelare får ersätta målvakten.
• Inget mål – straffkast (sjumeterskast) och målvakten diskvalificeras (rött kort). Samtliga deltagandeberättigade spelare får ersätta målvakten.
• Samtliga ytterligare tillfällen då försvarande målvakt lämnar målgården ska bestraffas med en diskvalifikation (rött kort) av målvakten. Samtliga deltagandeberättigade spelare får ersätta målvakten.
• Lagen får byta målvakt som de själva vill, exempelvis en målvakt för utkast och en annan målvakt då andra laget kontrar. Även utespelare får agera målvakt men ska då vara iklädd en väst i samma färg som målvaktens tröja.
• Vid första delen av Shoot Outen ska båda lagen utföra alla sina fem (5) kontringar.
• Om det inte är avgjort efter de fem (5) första kasten skall en (1) ny spelare nomineras på listan. Det får lov att vara spelare från den första omgången om så önskas.
• Lagen utför nu en kontring var till dess att ett av lagen gjort fler mål än motståndarna, förutsatt att båda lagen haft samma antal kontringar.